Van wie komt het initiatief voor dit platform?

Van wie komt het initiatief voor dit platform?

De Provincie Limburg nam in samenwerking met UNIZO Limburg en VKW Limburg het initiatief voor dit platform.

Als we kijken naar alle overheidsaanbestedingen in België in 2019, dan kwam slechts bij 34% van alle aanbestedingen een kmo als winnaar uit de bus, terwijl het Europese streefdoel 45% bedraagt. Daarmee behoort België tot de slechtste leerlingen van de klas, enkel Roemenië en Portugal doen het nog slechter.

Volgens de Europese Commissie zouden een aantal obstakels kmo’s verhinderen om deel te nemen aan aanbestedingen. Denk maar aan de bureaucratische rompslomp, te weinig info en vertrouwdheid met overheidsopdrachten en vooroordelen van aanbesteders. Aanbesteders en kmo’s zouden ook nog steeds heel moeilijk de weg naar elkaar vinden. De oplossing? Eenvoudigere administratie, een gecentraliseerde en publiek toegankelijke databank, sensibilisering en een verkorte uitbetalingstermijn.


Met dit platform reiken Provincie Limburg, UNIZO Limburg en VKW Limburg een oplossing aan. Het platform is zowel voor bedrijven als aanbesteders gebruiksvriendelijk, toegankelijk en overzichtelijk. Het biedt ondernemers kansen om hun bedrijf te laten groeien; overheden krijgen dan weer een betere kwaliteit voor een lagere prijs.