Cookieverklaring provincie Limburg

versie van 22 juni 2021

Wij vinden het als provincie Limburg belangrijk dat je op elke plaats en op elk ogenblik onze informatie kunt lezen, bekijken, beluisteren of beleven via diverse mediaplatformen. We werken ook aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Hiervoor kunnen we op onze websites, in onze nieuwsbrieven of in onze andere onlinediensten gebruikmaken van cookies of andere technologieën zoals scripts, logs, iframes, plugins, captchas, trackers, pixels en vingerafdruk, die we hierna bundelen onder de term “cookies”.

In deze cookieverklaring willen we je informeren over welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden dit gebeurt, wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en hoe je het gebruik ervan kunt beheren. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op jouw privacyvoorkeuren. De cookieverklaring geldt voor de website en de onlinediensten van de provincie Limburg. We geven ook duidelijk aan wanneer we de cookies aan derde partijen doorgeven en onder welke voorwaarden. Opgelet: wanneer je via een link doorklikt naar een externe website, geldt er een ander privacy- en cookiebeleid.

Wat zijn cookies, scripts, logs, iframes, plugins, captchas, trackers, pixels en vingerafdruk?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om je webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over je surfgedrag bij. Op die manier onthouden we bijvoorbeeld hoe de website goed kan worden weergegeven op je toestel, wat je invulde op een formulier, welke pagina’s je bezocht, of je onze nieuwsbrief las en wat je sociale- mediaprofielen zijn. We gebruiken ze om onze formulieren te beschermen tegen cyberaanvallen en ook om allerhande statistieken te verzamelen over het gebruik en de gebruikers van onze website(s) en onlinediensten. Sommige cookies zijn de onze, andere zijn van derde partijen afkomstig. Cookies hebben meestal ook een vervaldatum.

De volgende technologieën vallen ook onder dit cookiebeleid:

  • Scripts: een reeks opdrachten die een taak uitvoert op de website om bijvoorbeeld gegevens uit een formulier te bewaren en te bewerken op onze server; je webbrowser kan bepaalde scripts blokkeren.
  • Logs: bestanden die gebruikersinformatie bijhouden zoals je IP-adres, browsertype, internetprovider, de website die je naar deze website verwees, datum, tijdstip en aantal muisklikken. Deze logs worden gebruikt om de website te beheren en te optimaliseren.
  • Captcha’s: reactietests die controleren of een mens of een computerprogramma je website bezoekt. Dit om te vermijden dat computerprogramma’s de formulieren op de website misbruiken.
  • Trackers: technologie die je onlinegedrag tussen websites bijhoudt, zoals welke websites je bezoekt, welke handelingen je stelt en welke informatie je op deze websites hebt ingegeven, zoals bijvoorbeeld je zoektermen of je gebruik van je socialemediaprofielen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om persoonlijkheidskenmerken af te leiden. Voorbeelden van trackers zijn bepaalde cookies, pixels en fingerprints. 

Hoe kun je het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Een aantal cookies is noodzakelijk om de website te laten werken of je een onlinedienst te kunnen aanbieden. Deze cookies kun je niet weigeren. Voor de andere cookies vragen we je toestemming.

Bij jouw eerste bezoek aan de website vragen we je om voorkeuren m.b.t. cookies in te stellen. Bij elk volgend bezoek kun je jouw cookievoorkeuren weer aanpassen door op cookie-instellingen te klikken. Bij elke wijziging vragen we je om opnieuw je voorkeuren in te stellen.

Via de webbrowserinstellingen kun je bepalen hoe je webbrowser omspringt met cookies. Je kunt ook altijd de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je webbrowser of een van de volgende webpagina’s: 

Welke cookies gebruiken we?

Functionele of noodzakelijk cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website, zoals navigatie tussen pagina’s, toegang tot beveiligde onderdelen van de website(s), opslaan van formulieren en nagaan of de gebruiker een mens is en geen computer.

Cookie Geldigheid Bewaartermijn Doel Aanbieder Ontvanger
PHPSESSID Session Session Behoudt de status van de gebruikerssessie voor alle paginaverzoeken. aanbestedingeninlimburg.be aanbestedingeninlimburg.be
CookieConsent 1 jaar 1 jaar Slaat de cookie-toestemming van de gebruiker op voor het huidige domein aanbestedingeninlimburg.be aanbestedingeninlimburg.be
_GRECAPTCHA 179 dagen 179 dagen Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. google.com Google, https://policies.google.com/privacy?hl=nl
rc::a Persistent Persistent Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. google.com Google, https://policies.google.com/privacy?hl=nl
rc::b Session Session Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. google.com Google, https://policies.google.com/privacy?hl=nl
rc::c Session Session Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. google.com Google, https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Analytische cookies: deze cookies verzamelen algemene informatie die ons inzicht geeft in jouw gebruik van de website.

Cookie Geldigheid Bewaartermijn Doel Aanbieder Ontvanger
_ga 2 jaar 2 jaar Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. aanbestedingeninlimburg.be Google, https://policies.google.com/privacy?hl=nl
_gid 1 dag 1 dag Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. aanbestedingeninlimburg.be Google, https://policies.google.com/privacy?hl=nl
_gat 1 dag 1 dag Gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te beperken aanbestedingeninlimburg.be Google, https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Op deze website maken wij hiervoor gebruik van Google Analytics. We maken je gegevens zo onherkenbaar mogelijk en delen je gegevens niet met Google. 

Welke scripts/logs/i-frames/plug-ins/captcha’s/pixels/trackers gebruiken we?

Google Tag Manager
Google Tag Manager is een tagbeheersysteem waarmee scripts, tags en gerelateerde codefragmenten op een website geplaatst kunnen worden vanuit een webgebaseerde gebruikersinterface. Hier wordt bepaald welke tags en script ingeladen mogen worden op basis van je cookie voorkeuren.

Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan een webmaster de werking van een site verbeteren op basis van het gedrag van de bezoekers. Naast paginaweergaves worden er ook statistieken bijgehouden van de kliks op email adressen en telefoon nummers.

reCAPTCHA
reCAPTCHA is een systeem waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen menselijke en geautomatiseerde bezoekers op de website. Dit wordt gebruikt om geautomatiseerde spam via het contactformulier tegen te houden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe je rechten uitoefenen?

Het bestuur van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0207.725.203, e-mail economie@limburg.be, is verantwoordelijk voor deze cookieverklaring. 

Omdat cookies persoonsgegevens kunnen bevatten, kun je ook overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) inzage vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen via

  • mail naar griffie@limburg.be
  • per brief naar Griffie, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt

In beide gevallen vragen we je een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.
Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kun je bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit terecht.

Wijzigingen

De provincie Limburg behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van de provincie Limburg, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.